GYED, 2017

Hivatalos ügyek 2017. február 22.

gyed

Ki jogosult gyermekgondozási díjra?

Gyermekgondozási díjra jogosult
–    a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
–    az anya, valamint
–    az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette,
–    a családbafogadó gyám, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza,
–    a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból,
–    a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal,
–    az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból,
–    az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal,
–    az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe,
aki részére csecsemőgondozási díj került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

Meddig lehet a gyermekgondozási díjat folyósítani?

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a fent meghatározott időtartamot követően további 1 évig jár.

Milyen mértékű a gyermekgondozási díj?

A gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

Hol kell igényelni a gyermekgondozási díj megállapítását?

A gyermekgondozási iránti kérelmet „Az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, abban az esetben is, ha a foglalkoztató nem rendelkezik kifizetőhellyel. Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a gyermekgondozási díjra, vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt öt napon belül a székhelye szerint illetékes járási hivatalnak megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

Ki bírálja el és folyósítja a gyermekgondozási díjat?

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet
–    a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely,
–    egyéb esetben a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el és utólag folyósítja.
Egészségbiztosító:
–    a kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatala,
–    a főváros és pest megye tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala.

Milyen iratokat kell benyújtani az ellátás megállapításához?

–    a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
–    a biztosítás megszűnését követően igényelt ellátásnál az „Igazolvány az egészség-biztosítási ellátásokról” szóló igazolást,
–    a gyermeket örökbefogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbefogadási eljárás megindításáról szóló igazolást,
–    örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermek új születési anyakönyvi kivonatát,
–    gyám esetén a gyámkirendelő határozatot.
A gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban rendelkeznek az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről.

Ki bírálja és folyósítja a gyermekgondozási díj iránti kérelmet?

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet
–    a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely,
–    egyéb esetben a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosító
bírálja el és utólag folyósítja.

Lehet a gyermekgondozási díj folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatni?

Igen, a gyermekgondozási díj folyósítása alatt korlátlan időtartamban lehet kereső tevékenységet folytatni.

A biztosított szülő mely időponttól kérheti a gyermekgondozási díj megállapítását?

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól.

Hány gyermek után vehető igénybe a gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozást segítő ellátás?

Amennyiben a szülőknek pl. harmadik gyermekük születik, mielőtt az első gyermek után járó ellátások folyósítási ideje lejárt volna, akkor egyszerre mindhárom gyermek után folyósíthatóak a különböző ellátások, kivéve a gyermekgondozást segítő ellátást, amelyből egyszerre legfeljebb két ellátás folyósítható.

A felsőoktatási intézményben tanulókra vonatkozó szabályok
Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülő nő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
–    a fent említett szabályok alapján (biztosítási jogviszony fennállása, előzetes 365 nap biztosítási idő igazolása) gyermekgondozási díjra nem jogosult,
–    a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe, (két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni)
–    a gyermeke a fenti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
–    a gyermeket saját háztartásában neveli,
–    magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
– a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel

A felsőoktatásban részt vevő szülő részére mennyi időre állapítják meg a gyermekgondozási díjat?

A gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig.

A felsőoktatásban részt vevő, és az említett jogosultsági feltételeknek megfelelő vér szerinti apa mely esetben jogosult gyermekgondozási díjra? 

Ha a szülő nő
–    meghal, vagy
–    az említett feltételek valamelyikének nem felel meg, mert pl. nem járt felsőoktatási intézménybe, és a biztosítási jogviszony és előzetes biztosítási idő hiányában gyermekgondozási díjra nem jogosult.
Ez esetben a vér szerinti apa részére is legfeljebb a gyermek egy éves koráig lehet a gyermekgondozási díjat megállapítani.

Mennyi a felsőoktatásban részt vevő szülő részére megállapított gyermekgondozási díj havi összege?

–    A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (2017-ben 127.500,- Ft) 70%-a
–    A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum8 2017-ben 161.000 Ft) 70 százaléka.

Partnereink

 • Berkemann
 • BioGaia partner
 • univer_logo
 • Sonnentherme_logo
 • rossmann_logo
 • RMC_logo2
 • Ringato_logo
 • reckitt_benckiser_logo
 • Penzvero_logo
 • partvonal_logo
 • LG_logo
 • harmat_kiado_logo
 • GSK_logo
 • weleda_logo
 • biopont_logo
 • amiotthonunk_logo
 • alma_logo
 • berlin_chemie_logo
 • boiron_logo
 • emmi_logo
 • henkel_logo
 • honda_logo
 • kepmas_logo
 • magyartermek_logo
 • operahaz_logo
 • otpep_logo
 • philips_logo
 • teva_logo
 • unilever_logo

Promobox
Az első pillanattól...